คลังเก็บหมวดหมู่: 29-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ศธจ.สุพรรณบุรี ร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา

        เมื่อวันที่ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 29-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร, ข่าวสารและประกาศของ ศธจ., ภาพกิจกรรม | ใส่ความเห็น

ประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การประเมินโรงเรียนต้นแบบพลเมืองดี

          วันที … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 29-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม, ข่าว/ประกาศ กลุ่มลูกเสือ, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร, ภาพกิจกรรม | ใส่ความเห็น

ศธจ.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ติดตามการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนเอกชนในระบบของจังหวัดสุพรรณบุรี

          วันที … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 29-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร, ข่าวสารและประกาศของ ศธจ., ภาพกิจกรรม | ใส่ความเห็น

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา

          เมื่อ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 29-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร, ข่าวสารและประกาศของ ศธจ., ภาพกิจกรรม | ใส่ความเห็น

ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุพรรณบุรี (ปสกช.จังหวัดสุพรรณบุรี) ครั้งที่ 1/2563

      วันที่ 30 มิถุนายน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 29-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม, ข่าว/ประกาศ กลุ่มเอกชน, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร, ภาพกิจกรรม | ใส่ความเห็น

ศธจ.สุพรรณบุรี จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบ

     วันที่ 22 มิถุนายน พ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 29-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม, ข่าว/ประกาศ กลุ่มเอกชน, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร, ภาพกิจกรรม | ใส่ความเห็น