คลังเก็บหมวดหมู่: เอกสารเผยแพร่ กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ เอกสารเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 จำนวน 5 ฉบับ

ประชาสัมพันธ์ เอกสารเนื่องในโอกาสวันเด็ก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มพัฒนาการศึกษา, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มพัฒนาการศึกษา | ใส่ความเห็น

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้รับทุนพระราชทานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๖

ดร.กอบภณ แสงสมบัติ ศึกษาธิการจังหวัดสุพร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวการศึกษา, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มพัฒนาการศึกษา | ใส่ความเห็น

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โพสท์ใน ITA, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มนิเทศฯ, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มนโยบายและแผน, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มพัฒนาการศึกษา, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มอำนวยการ, เอกสารเผยแพร่ หน่วยตรวจสอบภายใน | ใส่ความเห็น

เผยแพร่คลิปวีดิโอ สื่อสร้างสรรค์ต้านภัยยาเสพติด

เผยแพร่คลิปวีดิโอ สื่อสร้างสรรค์ต้านภัยย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มพัฒนาการศึกษา, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มพัฒนาการศึกษา | ใส่ความเห็น

คู่มือ รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด

ดาวน์โหลดคู่มือ รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มพัฒนาการศึกษา, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มพัฒนาการศึกษา | ใส่ความเห็น

คู่มือดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ดาวน์โหลดคู่มือดำเนินการโครงการสถานศึกษา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มพัฒนาการศึกษา, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มพัฒนาการศึกษา | ใส่ความเห็น