พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธานี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี   เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย : จุดเน้นคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖  ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และ จังหวัดอุทัยธานี   ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี ชั้น ๒ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมี นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ  การประชุมดังกล่าว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยนายกอบภณ แสงสมบัติ ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นผู้ประสานงานจัดประชุมฯ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายใน ๓ จังหวัด รวม ๑๒๕ คน  ทั้งนี้ การประชุมประกอบด้วย การบรรยาย “แนวทางและจุดเน้น : คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖”  โดย พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และ “การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และคณะ

โหลดภาพกิจกรรม

   

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวการศึกษา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *