พิธีมอบโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล การประกวดรำวง “เพลงรำวงสุพรรณบุรี”

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล แก่ผู้ชนะการประกวดรำวง “เพลงรำวงสุพรรณบุรี” โดยมีนางพัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวรายงาน พิธีมอบรางวัลดังกล่าวสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดประกวดรำวง “เพลงรำวงสุพรรณบุรี” ระดับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ขึ้น ในปี 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เข้าใจ ซาบซึ้ง และภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านทาง “เพลงรำวงสุพรรณบุรี” รวมทั้งเป็นการบูรณาการกิจกรรมการสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก รวมทั้งสิ้น 12 รางวัล ดังนี้
1.ระดับชั้นอนุบาล
1.1 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “ทีมอนุบาลสมเด็จพระวันรัต” (รับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท) คลิกชมวีดีโอ
1.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ “ทีมโรงเรียนวัดดอนบุบผาราม” (รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,500 บาท) คลิกชมวีดีโอ
2.ระดับชั้นประถมศึกษา
2.1 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “ทีมอนุบาลสมเด็จพระวันรัต” (รับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท) คลิกชมวีดีโอ
2.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แก้ไก่ “ทีมเจ้านาง” โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) (รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,500 บาท) คลิกชมวีดีโอ
2.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ “ทีมวรจันทร์รำวงสุพรรณบุรี” โรงเรียนวัดวรจันทร์ (รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท) คลิกชมวีดีโอ
3.ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
3.1 รางวัลชนะลิศ ได้แก่ “ทีมโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร” (รับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท) คลิกชมวีดีโอ
4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
4.1 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “ทีมโรงเรียนบ่อกรุวิทยา” (รับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท)  คลิกชมวีดีโอ
5. ระดับประชาชนทั่วไป (อายุไม่เกิน 60 ปี)
5.1 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “ทีมโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย” (รับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท) คลิกชมวีดีโอ
5.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ “ทีมปู่เจ้าพาเพลิน” โรงเรียนวัดปู่เจ้า (รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,500 บาท) คลิกชมวีดีโอ
5.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ “ทีมสาวลาวเวียง ตำบลบ้านโข้ง” (รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท) คลิกชมวีดีโอ
6. ระดับผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป)
6.1 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “ทีมชมรมคนรักษ์สุขภาพ” บ้านดอนคา (รับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท)  คลิกชมวีดีโอ
6.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ “ทีมรำวงบ้านโข้ง อาวุโส โอเค” (รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,500 บาท) คลิกชมวีดีโอ

ดาวน์โหลดภาพพิธีมอบรางวัล

คลิปทีมชนะเลิศพิธีมอบรางวัล

 

 

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มพัฒนาการศึกษา, ข่าวการศึกษา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *