ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุพรรณบุรี : วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๔๕ น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง (สังกัด สอศ.) อ.อู่ทอง พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 และศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมลงพื้นที่การตรวจราชการในครั้งนี้ด้วย โดย นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นางพัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะศึกษานิเทศก์ ทำหน้าที่เลขานุการการตรวจราชการ การลงพื้นที่ครั้งนี้ พบว่า วิทยาลัยแห่งนี้จัดการเรียนการสอน ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความสามารถในการประดิษฐ์นวัตกรรม ได้รับรางวัลระดับจังหวัด ระดับชาติ รวมถึงรางวัลจากต่างประเทศหลากหลายรางวัล โดยผู้ตรวจราชการซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานร่วมกันกับผู้บริหารและคณะครูของวิทยาลัยด้วยความสนใจ หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมกิจกรรมและสิ่งประดิษฐ์ผลงานของนักศึกษาด้วย

คลิกดูภาพกิจกรรม

2

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวการศึกษา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *