ประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายอารมณ์ วงศ์บัณฑิต ประธานอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุมฯ นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ นายรัฐวิทย์  ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และเป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีวาระสำคัญเรื่องเพื่อทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในปี ๒๕๖๒ การนิเทศฯ การตรวจติดตามฯ การประกันคุณภาพฯ รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การประเมินคุณภาพของผู้เรียน และการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ปี ๒๕๖๒ และเรื่องเพื่อพิจารณา เกี่ยวกับแนวทางและการติดตามเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี ๒๕๖๓ รวมถึงการติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารและประกาศของ ศธจ. คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *