ผลงาน/นวัตกรรมโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)

ขอเชิญผู้สนใจ ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่
ผลงาน/นวัตกรรมโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)
นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับจังหวัด

ด้านการบริหารการจัดการ

นายสถาปนิก วรสิทธิ์   นางพัฒนีพร ทองลิ้ม   นายปรเมศร์ ล้อมวงษ์  นางสุพัตรา มูลละออง
นางชญานี อภิพงศ์สถิตคุณ นางสาวณิชา ฉิมทองดี นายเอกชน มั่นปาน  นางสาวสมใจ สืบวัฒนพงษกุล
นางมยุรี ใบบัว

 

ด้านนิเทศการศึกษา

นางปราณี พงษ์สุพรรณ นางปราณี พงษ์สุพรรณ นางสาวแก้วตา พูลสวัสดิ์ นางสาวภานุมาศ เข็มทอง
นางสาวอมรรัตน์ ดีน้อย   นายบรรเทา คุ้มฉายา

 

ด้านการเรียนรู้

นางภัทรนิษฐ์ กลิ่นขจรนรัตน์ นางสาวนงค์ลักษณ์ วงษ์งาม นางสาวอุไรวรรณ พินิจพานิชย์ นายวัฒนา เดชมา
 นางมาลี ทองไกร นางสาวปัญญาพร ขันเขต นางสาวธันยกานต์ ธานีวรรณ นางสาวกานดา จีนสุกแสง
นางสาวกนกรัตน์ ศรีสุราษฎร์ นางสุนันทา มีชนะ นายณัติรุจน์ เลิศดนัยศักดิ์ นายวิสันต์ เกตุคง
จ.ส.อ.ชีวิน พุ่มเพชร์ นางสาวนัดธิดา หล้าอามาตย์

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล, ข่าวสารและประกาศของ ศธจ., เอกสารเผยแพร่ กลุ่มนิเทศฯ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *