กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการคัดเลือก Best practice ระดับภาค ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖  ดร.กอบภณ แสงสมบัติ ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ ดร.พัฒนาพร  ไทยพิบูลย์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นคณะกรรมการคัดเลือก Best practice ระดับภาค ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น ๒ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๓ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมี ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๓ เป็นประธาน จังหวัดสุพรรณบุรีมีผู้นำเสนอผลงาน Best Practice ตัวแทนจังหวัด ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย
       ๑.ด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย คือ นางสาวกัญภิกา วังเปรม รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ 
       ๒.ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย คือ นางจิตรา พลสุธรรม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓   
       ๓.ด้านนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาระดับปฐมวัย คือ   นางดวงทิพย์ เพ็ชรนิล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ 

ผลการคัดเลือก Best practice 

 ๑. นางดวงทิพย์ เพ็ชรนิล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ลำดับที่ ๑ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
๒. นางสาวกัญภิกา วังเปรม รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ ๑ ระดับคุณภาพดีเลิศ
๓. นางจิตรา พลสุธรรม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลด่านช้างสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ ๑ ระดับคุณภาพดีเลิศ
จากการประชุมเสวนาทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการคัดเลือก Best Practice ระดับภาค ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๓

เผยแพร่ผลงาน Best Practice

     

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวการศึกษา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *