ศธจ.สุพรรณบุรี จัดทำโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบ/แนวทาง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมคุ้มสุพรรณ อำเภอเมือง สุพรรณบุรี
การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับจังหวัด ที่มี ความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลกำรบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพของผู้เรียน กลุ่มเป้าหมายคือ สถานศึกษาที่มีร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนน O-NET ในแต่ละวิชา ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปแต่อยู่ในระดับต่ำ และมีความสมัครใจจะเข้าร่วมเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ซึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการรวม ๗ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดประชุมชุม สพป.สพ. ๑ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม สพป.สพ.๒ โรงเรียนวัดดอนสำโรง สพป.สพ.๓ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา สพม.๙ โรงเรียนรัตนศึกษา โรงเรียนแม่พระประจักษ์ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการสกาเอกชน และโรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน สังกัดท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นเวลา ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงแรมคุ้มสุพรรณ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดรมาเรียม นิลพันธ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถอีกหลายท่าน

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม

????????????????????????????????????

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร, ภาพกิจกรรม คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *