ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564” ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 3

     ดร.วีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรรบุรี ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี รองผู้อำนวยการ/ผู้แทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เลขานุการอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ทางระบบประชุมทางไกล ZOOM Meeting จำนวน 30 คน โดย นายรังสรรค อ้วนวิจิตร์ รักษาการศึกษาธิการภาค 3 เป็นประธานเปิดการประชุม ทั้งนี้จังหวัดสุพรรณบุรีได้นำเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง โรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นางแก้วตา ไชยภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง เป็นวิทยากรนำเสนองาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตร Gifted การอาชีพ โรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี และหลักสูตรธุรกิจท่องเที่ยว โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม จ.กาญจนบุรี อภิปราย/ให้ข้อเสนอแนะ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 1.รศ.ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2.ผศ.ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ 3.ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
 

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน 2564, ข่าว/ประกาศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและประกาศของ ศธจ., ภาพกิจกรรม คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *