ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายนพฤทธิ์  ศิริโกศล ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมตระกูลโรจน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยมี นายวีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวรายงาน

ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้าราชการครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาใน สพป.สุพรรณบุรี ทั้ง 4 เขต สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี และมหาวิทยาลัยในสังกัด คณะกรรมการการอุดมศึกษา สถานศึกษาเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองอำเภอ ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยจัดอบรมเป็นระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2562 โดยคาดหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

คลิกดูภาพกิจกรรม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มพัฒนาการศึกษา, ข่าวการศึกษา, ข่าวสาร, ภาพกิจกรรม คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *