มหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12

“เทิดไท้องค์มหาราชัน มุ่งสร้างสรรค์การศึกษางานอาชีพ
จุดประทีปการท่องเที่ยวไทย สุดยิ่งใหญ่การกีฬา
สุพรรณบุรีเกริกก้องฟ้าเมืองดนตรี”

ประชาสัมพันธ์

ถ่ายทอดสด

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12

ดาวน์โหลด

ภาพกิจกรรม​

แผนที่การเดินทาง​

ติดต่อเรา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Education Office
ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทร. 035 – 525306 โทรสาร 035 – 525307
E-mail; pedu.spb@gmail.com