ข่าว กิจกรรม "ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ"

กิจกรรม “ผู้ว่าฯ…มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๕๘ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ กิจกรรม “ผู้ว่ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2565, ข่าว กิจกรรม, ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

กิจกรรม “ผู้ว่าฯ…มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๕๗ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ กิจกรรม “ผู้ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2565, ข่าว กิจกรรม, ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

กิจกรรม “ผู้ว่าฯ…มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๕๖ โรงเรียนบ้านนเรศ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ กิจกรรม “ผู้ว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2565, ข่าว กิจกรรม, ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

กิจกรรม “ผู้ว่าฯ…มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๕๕ โรงเรียนวัดบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กิจกรรม “ผ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2565, ข่าว กิจกรรม, ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

กิจกรรม “ผู้ว่าฯ…มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๕๔ โรงเรียนวัดด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ กิจกรรม “ผู้ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2565, ข่าว กิจกรรม, ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

กิจกรรม “ผู้ว่าฯ…มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๕๓ โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ กิจกรรม “ผู้ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2565, ข่าว กิจกรรม, ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

กิจกรรม “ผู้ว่าฯ…มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๕๒ โรงเรียนวัดกำมะเชียร อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ กิจกรรม “ผู้ว่า … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2565, ข่าว กิจกรรม, ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

กิจกรรม “ผู้ว่าฯ…มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๕๑ โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ กิจกรรม “ผู … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2565, ข่าว กิจกรรม, ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

กิจกรรม “ผู้ว่าฯ…มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๕๐ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ กิจกรรม “ผู้ว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2565, ข่าว กิจกรรม, ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

กิจกรรม “ผู้ว่าฯ…มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๔๙ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กิจกรรม “ผู้ว่ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2565, ข่าว กิจกรรม, ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

กิจกรรม “ผู้ว่าฯ…มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๔๘ โรงเรียนบ้านเขากำแพง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กิจกรรม “ผู้ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2565, ข่าว กิจกรรม, ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

กิจกรรม “ผู้ว่าฯ…มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๔๗ โรงเรียนวัดหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

วันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กิจกรรม “ผู … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2565, ข่าว กิจกรรม, ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

กิจกรรม “ผู้ว่าฯ…มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๔๖ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กิจกรรม “ผู้ว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2565, ข่าว กิจกรรม, ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

กิจกรรม “ผู้ว่าฯ…มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๔๕ โรงเรียนรัตนศึกษา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ กิจกรรม “ผู … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2565, ข่าว กิจกรรม, ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

กิจกรรม “ผู้ว่าฯ…มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๔๔ โรงเรียนบ้านสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ กิจกรรม “ผู … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2565, ข่าว กิจกรรม, ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

“ผู้ว่าฯ…มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๔๓ โรงเรียนบ้านกล้วย อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ กิจกรรม “ผู้ว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2565, ข่าว กิจกรรม, ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

“ผู้ว่าฯ…มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๔๒ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ กิจกรรม “ผู … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2565, ข่าว กิจกรรม, ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

“ผู้ว่าฯ…มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๔๑ โรงเรียนวัดลำพันบอง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ กิจกรรม “ผู้ว่ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2565, ข่าว กิจกรรม, ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

“ผู้ว่าฯ…มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๔๐ โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ กิจกรรม “ผู้ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2565, ข่าว กิจกรรม, ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

“ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๓๙ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ กิจกรรม “ผ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2565, ข่าว กิจกรรม, ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

“ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๓๘ โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ ๓  มีนาคม ๒๕๖๖ กิจกรรม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2565, ข่าว กิจกรรม, ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

“ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๓๗ โรงเรียนบ้านคลองชะอม อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กิจกรรม “ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2565, ข่าว กิจกรรม, ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

“ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๓๖ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กิจกรรม “ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2565, ข่าว กิจกรรม, ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

“ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๓๕ โรงเรียนวัดวรจันทร์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กิจกรรม “ผ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2565, ข่าว กิจกรรม, ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

“ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๓๔ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ กิจกรรม “ผู้ว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2565, ข่าว กิจกรรม, ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

“ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ กิจกรรม “ผู้ว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2565, ข่าว กิจกรรม, ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

“ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ กิจกรรม “ผู้ว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2565, ข่าว กิจกรรม, ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

“ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๓๑ โรงเรียนวัดอู่ตะเภา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่  ๖ มกราคม ๒๕๖๖  นา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2565, ข่าว กิจกรรม, ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ ครั้งที่ ๓๐ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต อำเภอสามชุก

วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายณัฐภัทร ส … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2565, ข่าว กิจกรรม, ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

“ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๒๙ โรงเรียนบ้านรางหางม้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายณัฐภัทร ส … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2565, ข่าว กิจกรรม, ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

“ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๒๘ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายณัฐภัทร สุ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2565, ข่าว กิจกรรม, ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

“ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๒๗ โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว อ.เดิมบางนางบวช

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรม “ผ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2565, ข่าว กิจกรรม, ข่าว/ประกาศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล, ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

“ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๒๖ โรงเรียนวัดหนองตาสาม อ.อู่ทอง

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายณัฐภัทร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2565, ข่าว กิจกรรม, ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

“ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๒๕ โรงเรียนวัดพระธาตุ อ.เมืองสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายณัฐภัทร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2565, ข่าว กิจกรรม, ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

“ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๒๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง อ.สุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน ๒๕๖๕ นายณัฐภัทร ส … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2565, ข่าว กิจกรรม, ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

“ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๒๓ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา อ.หนองหญ้าไซ

วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ นายณัฐภัทร ส … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2565, ข่าว กิจกรรม, ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

“ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๒๒ โรงเรียนบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์” อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่  ๙ กันยายน  ๒๕๖๕&n … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2565, ข่าว กิจกรรม, ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

“ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๒๑ โรงเรียนบางแม่หม้าย อ.บางปลาม้า

วันศุกร์ที่ ๒  กันยายน ๒๕๖๕  น … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2565, ข่าว กิจกรรม, ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

“ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๒๐ โรงเรียนวัดบ้านสระ อ.สามชุก

วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายณัฐภัทร ส … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2565, ข่าว กิจกรรม, ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

“ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๑๙ โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” อ.ศรีประจันต์

วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕  นายณัฐ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2565, ข่าว กิจกรรม, ข่าวการศึกษา, ข่าวสาร, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

“ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๑๘ โรงเรียนวัดเวฬุวัน อ.สองพี่น้อง

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายณัฐภัทร สุวรรณป … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2565, ข่าว กิจกรรม, ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

“ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๑๗ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก อ.สามชุก

วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕   &nbsp … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2565, ข่าว กิจกรรม, ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

“ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๑๖ โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ อ.สองพี่น้อง

วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายณัฐภัทร สุ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2565, ข่าว กิจกรรม, ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

“ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๑๕ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายณัฐภัทร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2565, ข่าว กิจกรรม, ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

“ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๑๔ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา อ.ดอนเจดีย์

วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายณัฐภัทร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2565, ข่าว กิจกรรม, ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

มอบเกียรติบัตรนักเรียนโรงเรียนวัดยาง กิจกรรม “ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ”

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๔๕ น. … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

“ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๑๓ โรงเรียนบ้านหนองกระถิน อ.หนองหญ้าไซ

“ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” วันศุกร์ที่ ๒ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว กิจกรรม, ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

“ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๑๒ โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า อ.ดอนเจดีย์

“ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” วันศุกร์ที่ ๒๖ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว กิจกรรม, ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

“ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๑๑ โรงเรียนวัดเขาดิน อ.เมืองสุพรรณบุรี

“ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” วันศุกร์ที่ ๑๙ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว กิจกรรม, ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

“ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๑๐ โรงเรียนวัดยางนอน อ.เดิมบางนางบวช

วันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นายณัฐภัทร สุ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2565, ข่าว กิจกรรม, ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น