ผู้ว่าฯ มาหา…นะเธอ

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม โรงเรียนวัดยาง

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563

ดูรูปภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรม โรงเรียนวัดยาง

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563

ดูรูปภาพทั้งหมด

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทร. 035 – 969556 โทรสาร 035 – 525307

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร. 035 – 969556
โทรสาร 035 – 525307