คลังเก็บหมวดหมู่: แบบคำขอต่ออายุ ครู

(โปรดอ่าน) ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559

 ดาวน์โหลด ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ขึ้นทะเบียนใบอนุญาต ครู, ขึ้นทะเบียนใบอนุญาต ผู้บริหารการศึกษา, ขึ้นทะเบียนใบอนุญาต ผู้บริหารสถานศึกษา, ขึ้นทะเบียนใบอนุญาต ศึกษานิเทศก์, ดาวน์โหลด คุรุสภา, แบบคำขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา, แบบคำขอต่ออายุ ครู, แบบคำขอต่ออายุใบประกอบ ผู้บริหารการศึกษา, แบบคำขอต่ออายุใบประกอบ ผู้บริหารสถานศึกษา, แบบคำขอต่ออายุใบประกอบ ศึกษานิเทศก์, แบบคำขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา, แบบคำขอหนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ, แบบคำขอใบแทนใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา | ใส่ความเห็น

ขั้นตอนการชำระเงินค่าต่อใบประกอบวิชาชีพ

 ดาวน์โหลด ขั้นตอนการชำระเงินค่าต่อ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แบบคำขอต่ออายุ ครู, แบบคำขอต่ออายุใบประกอบ ผู้บริหารการศึกษา, แบบคำขอต่ออายุใบประกอบ ผู้บริหารสถานศึกษา, แบบคำขอต่ออายุใบประกอบ ศึกษานิเทศก์, แบบคำขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา | ใส่ความเห็น

วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมต่ออายุฯ

 ดาวน์โหลด วิธีการชำระเงินค่าธรรมเน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แบบคำขอต่ออายุ ครู, แบบคำขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา | ใส่ความเห็น

คำแนะนำการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

 ดาวน์โหลด คำแนะนำการต่ออายุใบอนุญา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แบบคำขอต่ออายุ ครู, แบบคำขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา | ใส่ความเห็น

คส.02 + 02.10

 ดาวน์โหลด คส.02 + 02.10  [pdf … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แบบคำขอต่ออายุ ครู, แบบคำขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา | ใส่ความเห็น

บันทึกชี้แจงต่อหลังใบอนุญาตหมดอายุ

 ดาวน์โหลด บันทึกชี้แจงต่อหลังใบอนุ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แบบคำขอต่ออายุ ครู, แบบคำขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา | ใส่ความเห็น