คลังเก็บหมวดหมู่: ขึ้นทะเบียนใบอนุญาต ศึกษานิเทศก์

(โปรดอ่าน) ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559

 ดาวน์โหลด ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ขึ้นทะเบียนใบอนุญาต ครู, ขึ้นทะเบียนใบอนุญาต ผู้บริหารการศึกษา, ขึ้นทะเบียนใบอนุญาต ผู้บริหารสถานศึกษา, ขึ้นทะเบียนใบอนุญาต ศึกษานิเทศก์, ดาวน์โหลด คุรุสภา, แบบคำขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา, แบบคำขอต่ออายุ ครู, แบบคำขอต่ออายุใบประกอบ ผู้บริหารการศึกษา, แบบคำขอต่ออายุใบประกอบ ผู้บริหารสถานศึกษา, แบบคำขอต่ออายุใบประกอบ ศึกษานิเทศก์, แบบคำขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา, แบบคำขอหนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ, แบบคำขอใบแทนใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา | ใส่ความเห็น

แบบฟอร์มชำระเงินผ่านไปรษณีย์

 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มชำระเงินผ่านไปรษ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ขึ้นทะเบียนใบอนุญาต ศึกษานิเทศก์, แบบคำขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา | ใส่ความเห็น

คส.01.40

 ดาวน์โหลด คส.01.40  [pdf-embe … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ขึ้นทะเบียนใบอนุญาต ศึกษานิเทศก์, แบบคำขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา | ใส่ความเห็น