คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าว/ประกาศ กลุ่มเอกชน

ตรวจการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นางสำเนา พงษ์อารีย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มเอกชน, ข่าวการศึกษา | ใส่ความเห็น

การตรวจการขอโอนใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม

วันที่ 27 กันยายน 2566 ดร.กอบภณ แสงสมบัต … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มเอกชน | ใส่ความเห็น

ตรวจการขอเพิ่มหลักสูตรและเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนโรงเรียนเอกชนนนอกระบบ

วันที่ 18 กันยายน 2566 นายกอบภณ แสงสมบัต … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มเอกชน | ใส่ความเห็น

การตรวจสอบการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียน

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นายกอบภณ แสงสมบัต … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มเอกชน, ข่าวการศึกษา | ใส่ความเห็น

ตรวจนิเทศการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชนในสังกัด

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายกอบภณ แสงสมบัต … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มเอกชน, ข่าวการศึกษา | ใส่ความเห็น

ตรวจนิเทศการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชนในสังกัด

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นายกอบภณ แสงสมบัต … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มเอกชน, ข่าวการศึกษา | ใส่ความเห็น