คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าว/ประกาศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

โครงการ Innovation For Thai Edcation ( IFTE) ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ด้านบริหารจัดการศึกษา ได้แก่ นายจรูญ พุทธจักร โรงเรียนอนุบาลปราณี อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบรี ขอแสด … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล, ข่าวการศึกษา | ใส่ความเห็น

ข้อมูล สารสนเทศด้านการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มนิเทศฯ | ใส่ความเห็น

ผลงาน/นวัตกรรมโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอเชิญผู้สนใจ ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ ผลง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล, ข่าวสารและประกาศของ ศธจ., เอกสารเผยแพร่ กลุ่มนิเทศฯ | ใส่ความเห็น

คู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2566 สำหรับศูนย์สอบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ดาวน์โหลดคู่มือฯ  คลิกที่นี่

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มนิเทศฯ | ใส่ความเห็น

รายงานผล O-NET จังหวัดสุพรรณบุรี 5 ปี ย้อนหลัง (ปีการศึกษา 2561-2565)

ดาวน์โหลดรายงานผล O-NET จังหวัดสุพรรณบุร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มนิเทศฯ | ใส่ความเห็น

ประชุมทบทวนและทำแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะ : โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ดร.กอบภณ แสงสมบั … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล, ข่าวการศึกษา | ใส่ความเห็น