คลังเก็บหมวดหมู่: ฐานข้อมูล/ข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ

ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน     … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ฐานข้อมูล/ข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงาน | ใส่ความเห็น

การสนับสนุนงานธุรการของ อกศจ, กศจ, คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์, คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน -กศจ.สุพรรณบุ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ฐานข้อมูล/ข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงาน | ใส่ความเห็น

ฐานข้อมูล/ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

1.งานธุรการของ กศจ. อกศจ.&nbsp … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ฐานข้อมูล/ข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงาน | ใส่ความเห็น

การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการศึกษาและการดำเนินการตามนโยบายของ ศธ. และยุทธศาสตร์ชาติ

ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน 1. แผนการติดต … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ฐานข้อมูล/ข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงาน | ใส่ความเห็น

การจัดทำระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด

ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน     … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ฐานข้อมูล/ข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงาน | ใส่ความเห็น

การประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเอกชน

ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน     … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ฐานข้อมูล/ข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงาน | ใส่ความเห็น