ตรวจอาคารสถานที่ตั้งโรงเรียนกวดวิชาเจ็น-อัพ

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายวีระ ทวีสุข มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจความพร้อมอาคารสถานที่ตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลงพื้นที่ตรวจอาคารสถานที่ตั้งโรงเรียนกวดวิชาเจ็น-อัพ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ณ ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนด และได้เข้าตรวจเยี่ยม ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนปัญญาประเสริฐวิทยา