ศธจ.สุพรรณบุรี ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2563

นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ประธานสนามสอบ จำนวนสนามสอบ 16 สนามสอบ และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ ที่เป็นบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน