ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รอบที่ 1 พ.ศ. 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี

download