ศธจ.สุพรรณบุรี รับมอบข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563

นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางพัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานรับมอบแบบทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563 วันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีคณะกรรมการรับมอบแบบทดสอบของศูนย์สอบสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจรับ และแยกเป็นรายสนามสอบพร้อมส่งมอบให้กับตัวแทนสนามสอบในเช้าวันที่ 13-14 มีนาคม 2564