ระบบสนับสนุนประชุมออนไลน์

 

 


โปรแกรม ZOOM

ดาวน์โหลดโปรแกรม

โทรศัพท์มือถือ ระบบปฏิบัติการ Android
Iphone/Ipad/Macbook
คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows

คู่มือการใช้งาน

ไฟล์ pdf

 

 

 

 

โปรแกรม Google Meet

ดาวน์โหลดโปรแกรม

โทรศัพท์มือถือ ระบบปฏิบัติการ Android
Iphone/Ipad/Macbook
คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows

 

 

 

 

โปรแกรม Microsoft Teams

ดาวน์โหลดโปรแกรม

โทรศัพท์มือถือ ระบบปฏิบัติการ Android
Iphone/Ipad/Macbook
คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows