กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ศธจ. สุพรรณบุรี ปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องปรามและแก้ไขความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2563

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางสุปราณี สืบประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  ปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องปรามและแก้ไขความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 โดยออกปฏิบัติการบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ปรากฏว่าไม่พบนักเรียน นักศึกษากระทำผิดแต่อย่างใด