กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ ศธจ.สุพรรณบุรี ออกตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

                  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ ศธจ.สุพรรณบุรี ได้รับมอบหมายจาก นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ออกปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นำโดย นางสุปราณี สืบประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ และบุคลากรกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ ศธจ.สุพรรณบุรี ร่วมกับหน่วยงานปกครองภายในจังหวัดสุพรรณบุรี, ทหาร กกล. รส. มทบ. ที่ 17 , ตำรวจภูธรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี , เจ้าหน้าที่สถานพินิจฯ จังหวัดสุพรรณบุรี , เจ้าหน้าที่ พม.จ. สุพรรณบุรี , เจ้าหน้าที่วัฒนธรรม อำเภอเมืองสุพรรณบุรี , เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอเมืองสุพรรณบุรี , เจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่สาขาอำเภอเมืองสุพรรณบุรี สนธิกำลังปฏิบัติการออกตรวจกวดขันให้สถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้านคาราโอเกะ ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด