กลุ่มอำนวยการ/การเงิน

13 พฤษภาคม 2563 งบทดลองประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563
8 พฤษภาคม 2563 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ไร้ทุจริต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
10 เมษายน 2563 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563
13 มีนาคม 2563 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
9 มีนาคม 2563 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4 มีนาคม 2563 ประชุม กศจ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2563
17 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กุมภาพันธ์ 2563 งบทดลองประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2563
11 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
14 มกราคม 2563 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562