กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

19 กุมภาพันธ์ 2563 รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีปิดโครงการออกกำลังกายท้าทายสมอง ฯ
19 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มลูกเสือฯ และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ ศธจ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย พสน. สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 ออกปฏิบัติงานตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในวันวาเลนไทน์ ประจำปี พ.ศ. 2563
19 กุมภาพันธ์ 2563 ศธจ.สุพรรณบุรี จัดโครงการออกกำลังกายท้าทายสมอง ฯ บุคลากรผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูผู้สอน วิชาพลศึกษาระดับประถมศึกษาจากสถานศึกษาทุกสังกัดของจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 105 คน
27 มกราคม 2563 ศธจ.สุพรรณบุรี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2563
24 ธันวาคม 2562 ศธจ.สุพรรณบุรี จัดกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ มอบความสุขแด่ผู้สูงอายุ
20 พฤศจิกายน 2562 ศธจ.สุพรรณบุรี จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพการทำงาน และการบริการสู่ความเป็นเลิศ
15 พฤศจิกายน 2562 รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป และผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)
7 กันยายน 2562 ศธจ.สุพรรณบุรี ร่วมงาน “รวมพลศิลปิน บุกถิ่น สุ่มปลายักษ์ บ้านต้นตาล จังหวัดสุพรรณบุรี”
11 สิงหาคม 2562 ศธจ.สุพรรณบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุม ยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติฯ ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖
6 สิงหาคม 2562 พิธีปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดสุพรรณบุรี