ประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานที่ประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมขุนศรีวิชัย โรงแรมสองพันบุรี…

อาหารกลางวันสำหรับเด็กด้อยโอกาส

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายวีระ ทวีสุข ศธจ.สุพรรณบุรี มอบให้ ว่าที่ ร.ต.นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รอง ศธจ.สุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ “อาหารกลางวันสำหรับเด็กด้อยโอกาส” ณ โรงเรียนวัดแก้ว ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

งานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑๑

วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑๑ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

เมื่อวันที ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ต.โพธิ์พระยา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โดยมี นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ

1 2 3 19