ตรวจสอบติดตามผลการรับนักเรียนของสถานศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี

       

              วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ ร.ต.นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้แทน ร่วมตรวจสอบติดตามผลการรับนักเรียนของสถานศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นางวริดา ตันบุญเอก ผอ. ป.ป.ช.จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานคณะทำงานในครั้งนี้ ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ซึ่งมี นายราชันย์ ทิพเนตร และคณะรองฯ ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดครบถ้วนทุกประการ และโรงเรียนสงวนหญิง ซึ่งมี นายนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ คณะรอง ผอ.ฯ และคณะครูได้ให้ข้อมูลรายละเอียดครบถ้วนทุกประการ