คลังเก็บหมวดหมู่: แบบคำขอหนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

(โปรดอ่าน) ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559

 ดาวน์โหลด ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ขึ้นทะเบียนใบอนุญาต ครู, ขึ้นทะเบียนใบอนุญาต ผู้บริหารการศึกษา, ขึ้นทะเบียนใบอนุญาต ผู้บริหารสถานศึกษา, ขึ้นทะเบียนใบอนุญาต ศึกษานิเทศก์, ดาวน์โหลด คุรุสภา, แบบคำขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา, แบบคำขอต่ออายุ ครู, แบบคำขอต่ออายุใบประกอบ ผู้บริหารการศึกษา, แบบคำขอต่ออายุใบประกอบ ผู้บริหารสถานศึกษา, แบบคำขอต่ออายุใบประกอบ ศึกษานิเทศก์, แบบคำขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา, แบบคำขอหนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ, แบบคำขอใบแทนใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา | ใส่ความเห็น

ตัวอย่างหนังสือรับรองการจ้างต่อ(กรณีสัญญาจ้างเหลืออายุน้อยกว่า 4 เดือน)

 ดาวน์โหลด ตัวอย่างหนังสือรับรองการ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แบบคำขอหนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ | ใส่ความเห็น

ตัวอย่างหนังสือนำส่งคุรุสภา

 ดาวน์โหลด ตัวอย่างหนังสือนำส่งคุรุ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แบบคำขอหนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ | ใส่ความเห็น

ตัวอย่างสัญญาจ้างครูอัตราจ้าง

 ดาวน์โหลด ตัวอย่างสัญญาจ้างครูอัตร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แบบคำขอหนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ | ใส่ความเห็น

ตัวอย่างตารางสอน

 ดาวน์โหลด ตัวอย่างตารางสอน  [ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แบบคำขอหนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ | ใส่ความเห็น

คส.09.10

 ดาวน์โหลด คส.09.10  [pdf-embe … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แบบคำขอหนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ | ใส่ความเห็น