การประชุมเพื่อจัดทำกรอบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นางสาวอรวรรณ คำมาก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และนางสาวภูษณิศา หงษ์โต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดทำกรอบหลักสูตรที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี (ระดับอุดมศึกษา) โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ณ อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสุพรรณบุรี

การประกวดผลงาน จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรณบุรี และสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเกียรติในการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลาง และตะวันออก ประจำปี ๒๕๖๑ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยหม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE และเลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

รับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 19 – 27 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสพุรรณบุรี

1 75 76 77 78 79 88