การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 22 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเลขานุการ การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุม

พิธีรับมอบห้องสมุดอาเซียน ณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จากกระทรวงการต่างประเทศ

วันที่ 22 มี.ค.2561 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ โกลากุล เป็นตัวแทนร่วมพิธีรับมอบห้องสมุดอาเซียน โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จาก นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษา รมต.การต่างประเทศ และนายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ รองอธิบดีกรมอาเซียน ซึ่งเป็นห้องสมุดหลังที่ 38 ของประเทศ ที่กระทรวงการต่างประเทศมอบให้จังหวัดละ 1 หลัง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง ASEAN อย่างแท้จริง แก่ครู นักเรียนและบริการชุมชนใกล้เคียง พร้อมบริการ ขยายถึงเครือข่ายโรงเรียนใกล้เคียงให้ได้เรียนรู้ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจะผลิตสื่อการเรียนรู้ เอกสารเสริม ส่งมาให้กับห้องสมุดเหล่านี้อย่างต่อเนื่องต่อไป โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดและ ดร.อนุชา เงินแพทย์ ผอ.ร.ร.อนุบาลด่านช้าง ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมพิธีรับมอบ

ประชุม อกศจ. สุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเสน่ห์  ขาวโต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) อ.เมืองจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี โดยมีว่าที่ร้อยตรีนันต์ชัย  แก้วสุวรรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เลขาฯการประชุมดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กีฬาสุพรรณ สัมพันธ์ 61

วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน “กีฬาสุพรรณ สัมพันธ์ 61” จัดขึ้นในวันที่ 21,28 มี.ค. และ 4 เม.ย.2561 เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายที่ดี และเป็นการกระชับความสัมพันธ์เสริมสร้างความสามัคคี ในระหว่างข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และหน่วยงานราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี ณ สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

1 70 71 72 73 74 84