เรียกบรรจุครูผู้ช่วยรอบ ๓

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วยรอบ ๓ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสีหมอกเมฆนิลกาฬ ชั้น ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

รับสมัครเกลี่ยอัตรากำลัง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ระหว่างวันที่ 5-11 กรกฎาคม 2560

ศธจ.สุพรรณบุรี สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ศธจ.สุพรรณบุรี สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด สมัครภายในวันที่ ่๒๕ เมษายน ๒๕๖๐

1 12 13 14