พิธีปิดงานชุมนุมยุวกาชาดภูมิภาค ( 8 ภูมิภาค)

วันที่ 9 มิถุนายน 2561 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 4 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 4 เป็นประธานพิธีปิดงานชุมนุมยุวกาชาดภูมิภาค ( 8 ภูมิภาค) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ภาคตะวันตก ณ ค่ายนาคาแคมป์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ฯ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม อ่านต่อ…คลิก

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และนายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่นำสมาชิกยุวกาชาดเข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (8 ภูมิภาค) อ่านต่อ…คลิก

พิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค(8 ภูมิภาค) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ภาคตะวันตก

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (8 ภูมิภาค) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ภาคตะวันตก ระหว่างวันที่ 6 – 9 มิถุนายน 2561 อ่านต่อ…คลิก

งานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค

ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีนำสมาชิกยุวกาชาดเข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อรับฟังโอวาทและแนวทางปฏิบัติตนก่อนที่จะไปเข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค อ่านต่อ…คลิก

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ ศธจ.สุพรรณบุรี ออกตรวจตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 นางสุปราณี สืบประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ พร้อมคณะบุคลากรกลุ่มลูกเสือยุวกาชาดฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับมอบหมายจาก นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีให้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้ร่วมกันออกตรวจตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ณ ร้านเกมส์ออนไลน์ ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จำนวน 4 แห่ง ได้พบและซักถามข้อเท็จจริงนักเรียน นักศึกษาแล้ว เหตุการณ์ปกติ

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (8 ภูมิภาค)

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (8 ภูมิภาค) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ภาคตะวันตก ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและค่ายย่อย 2 ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี อ่านต่อ…คลิก

1 6 7 8 9