ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (อกศจ) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายเสน่ห์ ขาวโต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสีหมอกเมฆนิลกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ โดยมีนายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (อกศจ.สุพรรณบุรี)

ประชุม อกศจ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 6/2561

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายเสน่ห์ ขาวโต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (อกศจ.สุพรรณบุรี) ครั้งที่ 6/2561 อ่านต่อ…คลิก

ศธจ.สุพรรณบุรี บรรจุแต่งตั้งศึกษานิเทศก์ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒๒ ราย

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เรียกบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๒๒ ราย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จำนวน ๕ ราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ จำนวน ๒ ราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ จำนวน ๔ ราย และ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ จำนวน ๑๑ ราย

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสน่ห์ ขาวโต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสีหมอกเมฆนิลกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ โดยมีนายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

1 19 20 21 22 23