คลังเก็บหมวดหมู่: เอกสารเผยแพร่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โพสท์ใน ITA, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มนิเทศฯ, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มนโยบายและแผน, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มพัฒนาการศึกษา, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มอำนวยการ, เอกสารเผยแพร่ หน่วยตรวจสอบภายใน | ใส่ความเห็น

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

[pdf-embedder url=”https://www.moe … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เอกสารเผยแพร่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ใส่ความเห็น

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550

[pdf-embedder url=”https://www.moe … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน คูมือกลุ่มเอกชน, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ใส่ความเห็น

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

โพสท์ใน 013-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน, 13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน, 2563, 2564, ITA, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ใส่ความเห็น