คลังเก็บหมวดหมู่: หน้า page กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน

ดาวน์โหลดคู่มือ  คลิกที่นี่

โพสท์ใน 024-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี, 2564, ITA, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มบริหารงานบุคคล | ใส่ความเห็น

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตแ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ITA, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มบริหารงานบุคคล | ปิดความเห็น บน สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

โพสท์ใน 025-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ, ITA, ITA2565, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มบริหารงานบุคคล | ใส่ความเห็น

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

โพสท์ใน ITA, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มบริหารงานบุคคล | ใส่ความเห็น

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โพสท์ใน ITA, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มบริหารงานบุคคล | ใส่ความเห็น

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่ ดาวน์โ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ITA, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มบริหารงานบุคคล | ใส่ความเห็น