คลังเก็บหมวดหมู่: หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประมวลจริ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ITA, กฏ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง, ข่าว/ประกาศ กลุ่มบริหารงานบุคคล, ข่าว/ประกาศ กลุ่มอำนวยการ/การเงิน, ข่าวสารและประกาศของ ศธจ., หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน, เอกสารเผยแพร่ | ใส่ความเห็น

มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดาวน์โหลด มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง, หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน, หน้า page กลุ่มบริหารงานบุคคล | ใส่ความเห็น

สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2563 ทาง http://scholar2.ocsc.go.th

          สำนัก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มพัฒนาการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและประกาศของ ศธจ., หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานในสังกัด, หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน | ใส่ความเห็น

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง แจ้งผลการจัดสรรที่เรียนสำหรับนักเรียนที่แสดงความจำนงให้จัดหาที่เรียนปีการศึกษา 2563

 ดาวน์โหลด ประกาศฯ  (pdf)&nbsp … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กฏ ระเบียบ, ข้อมูลบริการ, ข่าว/ประกาศ กลุ่มพัฒนาการศึกษา, ข่าวการศึกษา, หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานในสังกัด, หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน | ใส่ความเห็น

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 256 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน | ใส่ความเห็น

ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน | ใส่ความเห็น