คลังเก็บหมวดหมู่: คู่มืออำนวยการ

คู่มือด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

โพสท์ใน ITA, ข่าว/ประกาศ กลุ่มอำนวยการ/การเงิน, คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน, คู่มืออำนวยการ, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มอำนวยการ | ใส่ความเห็น

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ

คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

โพสท์ใน 013-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน, 13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน, 2563, 2564, ITA, คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน, คู่มืออำนวยการ | ใส่ความเห็น

คู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ดาวน์โหลด คู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน, 2563, ITA, คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน, คู่มืออำนวยการ | ใส่ความเห็น

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คู่มือด้านการเงิน ก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ITA, คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน, คู่มืออำนวยการ | ใส่ความเห็น