คลังเก็บหมวดหมู่: กฎหมายกลุ่มนโยบายและแผน

กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกลุ่มนโยบายและแผน

พระราชกฤษฎีกา พ.ร.ฎ. ค่าเช่าบ้านข้าราชกา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2563, ITA, กฎหมายกลุ่มนโยบายและแผน, กฏ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ใส่ความเห็น