คลังเก็บหมวดหมู่: กฏ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประมวลจริ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ITA, กฏ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง, ข่าว/ประกาศ กลุ่มบริหารงานบุคคล, ข่าว/ประกาศ กลุ่มอำนวยการ/การเงิน, ข่าวสารและประกาศของ ศธจ., หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน, เอกสารเผยแพร่ | ใส่ความเห็น

กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกลุ่มนโยบายและแผน

พระราชกฤษฎีกา พ.ร.ฎ. ค่าเช่าบ้านข้าราชกา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2563, ITA, กฎหมายกลุ่มนโยบายและแผน, กฏ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ใส่ความเห็น