การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

เรียกบรรจุครูผู้ช่วยรอบ ๓

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วยรอบ ๓ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสีหมอกเมฆนิลกาฬ ชั้น ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

1 88 89 90 91 92 94