กิจกรรม “ผู้ว่าฯ…มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๕๕ โรงเรียนวัดบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กิจกรรม “ผู้ว่าฯ…มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๕๕ ตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดกับการศึกษาสุพรรณบุรี ณ โรงเรียนวัดบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑  นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นายอำเภอศรีประจันต์ และผู้นำชุมชน ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ และเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ทำหน้าที่เลขานุการ โดยได้ร่วมเคารพธงชาติ สวดมนต์ ถาม-ตอบปัญหา แจกของรางวัลเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ ฝากข้อคิดในการพัฒนาโรงเรียนด้วยหลัก บ-ว-ร พัฒนานักเรียนโดยใช้โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ส่งเสริม และขยายผลไปสู่ครอบครัวคุณธรรม ท้ายสุด ผู้ว่าฯ ขอสัญญาจากนักเรียน ๒ ข้อ คือ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และ ขอให้เป็นเด็กดี ของพ่อแม่ ไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจ