ประชุม กศจ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นางสำเนา พงษ์อารีย์ ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ