การลงพื้นที่ติดตามผู้ได้รับพระราชทานทุน โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”

วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุน และประสานงานจังหวัดสุพรรณบุรี และ นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนรับทุนการศึกษาพระราชทาน โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” รุ่นที่ ๑๓ – ๑๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ทั้งด้านผลการเรียน การเจ็บป่วย และชีวิตความเป็นอยู่ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้รับพระราชทานทุน จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย นางสาวรัตนากร ชูสุวรรณ์ นักเรียนชั้น ม. ๕ โรงเรียนสงวนหญิง นางสาววรัญญา วงษ์เนียม นักเรียนชั้น ม. ๔ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ และ นางสาวญาณิศา เพ็งโตวงษ์ นักเรียนชั้น ม.๖ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส โดยมี นางสำเนา พงษ์อารีย์ ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ