ศธจ.สุพรรณบุรี ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงศึกษาธิการ  นำไปถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส  ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร  ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นางสำเนา พงษ์อารีย์ ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และปวารณาถวายจตุปัจจัย เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา