โครงการคลายเครียดเพื่อการกุศล “สร้างความฮา คืนความสุข ฮาสนุก ได้กุศล”

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญชม โครงการคลายเครียดเพื่อการกุศล ในหัวข้อ

สร้างความฮา คืนความสุข ฮาสนุก ได้กุศล
วันที่ 27 พฤษภาคม 2566
เวลา 17.00 – 21.00 น.

ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี