สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ขอแจ้งครูอาวุโสที่เกษียณอายุราชการและได้ยื่นขอรับเครื่องหมายยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตรครูอาวุโส ประจำปี 2564 ไว้ (เฉพาะที่ไม่ได้เข้าเฝ้าฯ) ให้ติดต่อรับเครื่องหมายยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตรฯภายในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567

     

 

        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ขอแจ้งครูอาวุโสที่เกษียณอายุราชการและได้ยื่นขอรับเครื่องหมายยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตรครูอาวุโส ประจำปี 2564 ไว้ (เฉพาะที่ไม่ได้เข้าเฝ้าฯ) ให้ติดต่อรับเครื่องหมายยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตรฯ ได้ที่กลุ่มงานคุรุสภา ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ภายในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567

ตรวจสอบรายชื่อ >>>คลิกที่นี่<<<