ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ตุลาคม 2565  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ธันวาคม 2565  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มกราคม 2566  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มีนาคม 2566  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน เมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566